Seyahat Sigortası

Hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz hastalık, kaza, bagaj kaybı gibi tüm riskleri güvence altına alan sigorta poliçesidir.

Seyahat sağlık poliçesi satın almak için; TC kimlik bilgileriniz, tatil yapacağınız ülke ve seyahatinizin başlangıç ve bitiş tarihlerinin bildirilmesi yeterlidir. Tek bir seyahat için poliçe yaptırabileceğiniz gibi , eğer çok fazla seyahat ediyorsanız 1 yıllık Tüm Dünya ülkelerinde geçerli poliçe de yaptırabilme şansınız bulunmaktadır.

Seyahat sağlık sigortasının başlıca teminatları aşağıdaki gibidir:
• Sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir.
• Kaza sonucu vefat.
• Bu teminat, sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.
• Kaza sonucu sürekli sakatlık.
• Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir.
• Yurt dışındaki tatil süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri.
• Sigortalı yurt dışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanabilir. Kaza geçirmesi durumları da meydana gelebilir. Bu durumlarda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.
• Tatil sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri.
• Sigortalının hastalanması veya yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.
• Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri.
• Sigortalının tatil yaptığı yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
• Yurtdışı tatili sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler.
• Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.
• Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri.
• Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurt dışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı tatil masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.
• Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları.
• Sigortalının tatili esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumlarında hasar karşılanır. Artı olarak eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında ödenir.
• Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları.
• Sigortalının seyahati süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları karşılanır.
• Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri.
• Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşleri ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
• Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri.
• Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
• Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri.
• Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
• Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini.
• Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde hava yolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.