Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumlulukları teminat altına alır. Teminat limitleri araçların kullanım tarzına göre değişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, araç sahibinin sorumlu olacağı kazalarda, 3.şahıslara verilecek olan maddi, bedeni ve ölüm tazminat taleplerini Karayolları ve Trafik kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamaktadır. Trafik poliçesindeki teminat limitleri düşük görülüp yükseltilmek istenirse, İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi ile trafik sigortasında bulunan limitler yükseltilmekte, aracınızla başkalarına verebileceğiniz hasarlardan doğan sorumluluklar trafik sigortalarınca karşılanmayan limitler için güvence sağlanmaktadır.