Avukat Mesleki Sorumluluk

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, bir avukatın poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken temyiz süresini kaçırması, evrak kaybetmesi vb. neden olduğu zararlar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır. Poliçenin içerisinde 5 yıl geriye yürürlülük teminatı ve tevkil teminatı gibi ek teminatlarda bulunmaktadır.