Dizi & Film & Reklam Sigortası

Dizi & Film Sigortasının Bölümleri
• Kadro
• Negatifler ve Kayıtlar
• Set, Dekor ve Kostümlerin
• Muhtelif Ekipmanlar
• Üçünü Taraflara Karşı Sorumluluk
• Ekstra Masraflar
• Ofis Ekipmanları
• Para

Dizi & Film Sigortasının Bölümleri
Dizi & Film Sigortası için başvururken bu bölümlerden istediğinizi seçebilir ve her bir bölüm için ihtiyacınıza göre limit belirleyebilirsiniz. Teminata dahil etmek istediğiniz bölümler, her bölüm için istediğiniz teminat limiti, her bölümle ilgili vereceğiniz spesifik bilgiler sunulacak primi etkileyecektir.

Kadro
Bu sigorta ile sigortacı; çekim döneminde, sadece ve doğrudan oyunculardan / kamera arkası ekibinden sigortalanan kişilerin ölümü / sakatlanması / hastalanması / kaçırılması durumlarından dolayı ortaya çıkan maddi kayıpları ödemeyi kabul eder.
Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Sigortalanan kişinin yolculuk dışında kalan bir uçuşun parçasıyken kaza geçirmesi
• Sigortacının onayı dışında sigortalı kişinin tehlikeli bir sahnede yer alması
• Sigortalanan bir kadının hamilelik, özel gün, doğum yapmasından dolayı işini yapamaması
• 9 yaşından küçük sigortalananların su çiçeği, kabakulak, kızamık gib çocuk hastalıklarından dolayı işini yapamaması
• Kaçırılma durumlarında fidye olarak ödenen tutarlar
• Ekipten birinin kasıtlı olarak sigortalanan kişiyi öldürmesi, yaralaması, sakat bırakması

Negatifler ve Kayıtlar:

Bu sigorta sigortalının, çekim esnasında kullanılan negatifler, ham filmler, hard diskler vb. fiziksel materyallerin sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında kaybolması, zarar görmesi, tamamen işlevsiz hale gelmesi durumlarından dolayı ortaya çıkan kayıpları teminat altına alır.

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Hatalı ekipman, materyal kullanımı; hatalı kurgulama, işleme ve geliştirme
• Yanlışlıkla video kayıtların ve/veya ses kayıtlarının silinmesi
• Materyallerin yanlışlıkla ışığa maruz bırakılması
• Kuraklık, nem ve sıcaklık değişimleri
• Ekipmanlara kasıtlı zarar verme
• Sigortalanan materyallerin manyetik alana sokulması
• Kamera operatörü veya kamera asistanının hataları
• Pozlamada, ışıklandırmada hata yapılması, yanlış kamera, lens vs. kullanımı
• Virüs, hacklenme sebebiyle kaybolan kayıtlar
• Sigortalanan ekipmanların aşırı sıcaklığa maruz bırakılması
• Back-up kayıtların, silinmiş veya kullanılmayan sahnelerin hasara uğraması
• Ham filmlerin, kayıtların, yazılımların tesliminin gecikmesi
• Sigortalanan materyallerin radyoaktif ışımaya, radyoaktif sızıntıya maruzkalması, radyoaktif maddelerle temas etmesi
• Stoklarda kıtlık veya belirsiz ortadan kaybolma durumları

Set, Dekor ve Kostümler
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının sahip olduğu veya kiraladığı/sorumlu olduğu sahne eşyaları, dekor, kostüm ve benzeri teatral amaçlı kullanılan mal ve mülklerin, sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında hasara uğraması, kaybolması, yok olması durumlarında bu mal ve mülklerin değerine denk gelen tutarı ödemeyi kabul eder.

Teminat Altına Alınmayan Nesneler:
• Muhtelif Ekipman kısmında belirtilen ekipmanlar
• Bitkiler, hayvanlar, evraklar, para, pul, senet, fatura, pasaport, kredi kartı, bilet
• Sabit binalar (Eğer sırf bu yapım için inşa edilmiş yapılar varsa bu yapılar sigorta dahilindedir)
• Teatral setin parçası olmayan eşyalar
• Film, kamera, kayıtlar (Eğer teatral setin bir parçası olarak kullanılmışsa bu nesneler teminat dahilindedir)
• Demiryolu, havayolu, karayolu araçları (Eğer teatral setin bir parçası olarak kullanılmışsa sigortalanan nesnelerden sayılırlar)

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Haşere zararları, malın / mülkün kendi kusurunun olmasından, mekanik ya da yapısal bozulmasından, aşamalı çürüme, rutubet / kuraklık / aşırı sıcaklık değişimleri, paslanma / çürüme, ağırlık kaybından kaynaklanan zararlar
• Malın veya mülkün üzerinde çalışıyorken veya bunların inşası, test edilmesi, denenmesi sırasında gerçekleşen zararlar (Eğer bu aktiviteler sırasında kazayla yangın çıkarsa sadece bu yangından kaynaklanan zararlar teminata dahildir)
• Açıklanamayan kaybolmalar
• Set, Dekor ve Kostümler
• Yağmur, dolu veya kar dolayısıyla, rüzgar tarafından sürüklenmiş olsun ya da olmasın, açıkta muhafaza edilen mal ve mülklerin uğradığı zararlar (Eğer çekim lokasyonunda ve çekim esnasında gerçekleşen bir zararsa teminata dahildir)
• Kısa devre veya diğer elektrik zararları (Eğer yangına sebep olmuşsa yangının sebep olduğu zarar teminata dahildir)
• Kasıtlı verilen zararlar
• Korunmayan araçlardan yapılan hırsızlıklar

Muhtelif Ekipmanlar
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının sahip olduğu veya kiraladığı/sorumlu olduğu muhtelif teknik ekipmanların sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında hasara uğraması, kaybolması, yok olması durumlarında bu ekipmanların değerine denk gelen tutarı ödemeyi kabul eder.

Teminat Altına Alınmayan Nesneler:
• “Negatifler ve Kayıtlar” bölümünde belirtilen nesneler
• “Set, Dekor ve Kostümler” bölümünde belirtilen nesneler
• Sabit binalar, ofis eşyaları
• Havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu araçları
• Anayol kullanımı için tasarlanmış motorlu araçlar
• Karavan, stüdyo birimleri, prefabrik evler vb birimler

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Haşere zararları, malın / mülkün kendi kusurunun olmasından, mekanik ya da yapısal bozulmasından, aşamalı çürüme, rutubet / kuraklık / aşırı sıcaklık değişimleri, paslanma / çürüme, ağırlık kaybından kaynaklanan zararlar
• Malın veya mülkün üzerinde çalışıyorken veya bunların kurulumu, test edilmesi, denenmesi sırasında gerçekleşen zararlar (Eğer bu aktiviteler sırasındakazayla yangın çıkarsa, sadece bu yangından kaynaklanan zararlar teminata dahildir)
• Kısa devre veya diğer elektrik zararları (Eğer yangına sebep olmuşsa yangının sebep olduğu zarar teminata dahildir)
• Kasıtlı verilen zararlar
• Korunmayan araçlardan yapılan hırsızlıklar
• Korunmayan açık alanlarda bırakılmış ekipmanların çalınması
• Açıklanamayan kaybolmalar
• Yağmur, dolu veya kar dolayısıyla, rüzgar tarafından sürüklenmiş olsun ya da olmasın, açıkta muhafaza edilen mal ve mülklerin uğradığı zararlar (Eğer çekim lokasyonunda çekim esnasında gerçekleşen bir zararsa teminata dahildir)

Üçünü Taraflara Karşı Sorumluluk
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, başkalarına ait olan malların/mülklerin, kendi sorumluluğu/kontrolü/koruması altındayken sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında zarar görmesinden dolayı hukuken ödemekle yükümlü olduğu tutarları karşılamayı kabul eder.

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Kasıtlı verilmiş zararlar
• Havayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu araçlarına ve araç parçalarına verilen zararlar
• Muhtelif ekipman, Set / Dekor / Kostüm veya Negatifler ve Kayıtlar bölümlerinin konusu olan ekipmanlara verilen zarar
• Stok azlığı ve belirsiz kaybolmalar
• Hayvanlara verilen zarar
• Film ekibinin konaklaması için kullanılan yaşam alanları
• Antikalar, değerli takılar (Eğer önceden Sigortacı’ya bu tip eşyaların sorumluluğunun alınacağı belirtilirse teminat altına alınabilir)
• Yapım ekibinin kişisel eşyalarına verilen zararlar.
• (Eğer önceden Sigortacı ’ya bu tip eşyaların sorumluluğunun alınacağı belirtilirse teminat altına alınabilir)

Ekstra Masraflar
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, sahip olduğu / kiraladığı mülklerin / tesislerin sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında zarar görmesi / yok edilmesi / kaybolmasının kaçınılmaz olarak sebep olduğu yapımın iptali / durması / ertelenmesi durumlarında katlandığı kayıpları ödemeyi kabul eder.

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Haşere zararları, malın / mülkün kendi kusurunun olmasından, mekanik ya da yapısal bozulmasından, aşamalı çürüme, rutubet / kuraklık / aşırı sıcaklık değişimleri, paslanma / çürüme, ağırlık kaybından kaynaklanan zararlar
• Malın veya mülkün üzerinde çalışıyorken veya bunların inşası, test edilmesi, denenmesi sırasında gerçekleşen zararlar (Eğer bu aktiviteler sırasında kazayla yangın çıkarsa sadece bu yangından kaynaklanan zararlar teminata dahildir)
• Açıklanamayan kaybolmalar
• Hacklenme veya virüs sonucunda yazılım ve donanımda meydana gelen zararlar
• Yağmur, dolu veya kar dolayısıyla, rüzgar tarafından sürüklenmiş olsun ya da olmasın, açıkta muhafaza edilen mal ve mülklerin uğradığı zararlar (Eğer çekim lokasyonunda çekim esnasında gerçekleşen bir zararsa teminata dahildir, ama Sigortalı olası hava/kara koşullarına göre tüm önlemleri almış olmalı)
• Kısa devre veya diğer elektrik zararları (Eğer yangına sebep olmuşsa yangının sebep olduğu zarar teminata dahildir)
• Kasıtlı verilen zararlar
• Korunmayan araçlardan yapılan hırsızlıklar
• Herhangi bir sebepten hayvanların yerine konma maliyetleri

Ofis Eşyaları
Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının veya sigortalının yükümlü olduğu kişilerin, sahip olduğu veya kiraladığı/sorumlu olduğu şahsi ofis eşyalarının sigortalanan yapımla ilişkili lokasyonlarda hasara uğraması, kaybolması, yok olması durumlarında bu eşyaların değerine denk gelen tutarı ödemeyi kabul eder.
Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Haşere zararları, malın / mülkün kendi kusurunun olmasından, mekanik ya da yapısal bozulmasından, aşamalı çürüme, rutubet / kuraklık / aşırı sıcaklık değişimleri, paslanma / çürüme, ağırlık kaybından kaynaklanan zararlar
• Malın veya mülkün üzerinde çalışıyorken veya bunların inşası, test edilmesi, denenmesi sırasında gerçekleşen zararlar (Eğer bu aktiviteler sırasında kazayla yangın çıkarsa sadece bu yangından kaynaklanan zararlar teminata dahildir)
• Açıklanamayan kaybolmalar
• Kısa devre veya diğer elektrik zararları (Eğer yangına sebep olmuşsa yangının sebep olduğu zarar teminata dahildir)
• Kasıtlı verilen zararlar
• Yağmur, dolu veya kar dolayısıyla, rüzgar tarafından sürüklenmiş olsun ya da olmasın, açıkta muhafaza edilen mal ve mülklerin uğradığı zararlar
• Taşınabilir bilgisayarların iş saatleri dışında çalınması (Eğer kilitli / korumalı bir araçtan çalınmışsa teminata dahildir)

Para
Bu sigorta ile sigortacı, hırsızlık veya hırsızlık girişimi sonucunda yapımla ilgili yetkililerin / çalışanların uğrayacağı para kaybını veya kayıpları ve içinde para olan kasaların / odaların göreceği hasarı, hırsızlık amaçlı bir saldırı sonucunda yapımla ilgili yetkililerin / çalışanların elbiselerine gelecek zararları ödemeyi kabul eder.

Aşağıdaki sebeplerden kaynaklananlar dışında her kayıp teminata dahildir:
• Sigortalı’nın çalışanlarının etik dışı davranışları sonucu gerçekleşen kayıplar
• Açıkta korumasız bırakılmış paraların çalınması
• İş saatleri dışında açıkta bırakılmış bir anahtar kullanılarak çalınan paralar
• Korumasız araçlardan çalınan paralar
• Sigortalı’nın bilerek, düzmece amaçlarla, sahip olduklarını açıkta bırakması sonucunda ortaya çıkan zararlar