Emniyeti Suistimal

Emniyeti Suiistimal, Sigortalının işletmesine bağlı çalıştırdığı kişi veya kişilerin kendilerine teslim edilen nakit, kıymetli evrak, menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallar çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı poliçe limitleri çerçevesinde teminat altına almaktadır.