Gelir Koruma Sigortası

Gelir Koruma Sigortası, yeniden işe başlayana veya işinize dönmek için uygun olana kadar yaşam masraflarınızı engel olmadan kapsar.

İsteğe bağlı olmayan işsizlik, geçici iş göremezlik veya sigorta süresi boyunca gelir kaybetmenize neden olabilecek uzun süreli yatarak tedavi gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda, istihdam durumunuza bağlı olarak ilgili kapsamın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Tazminat, poliçe sahibinin vefatı halinde lehtarlarına, tam malumiyet halinde poliçe sahibine ödenir.