Sigorta Brokeri;

Müşterisi için gerekli risk analizini yaptıktan sonra, bu analizler sonucu risk yönetimi modellerini belirleyip, sigorta piyasasını müşterisi adına araştıran, müşterisinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde en uygun sigorta çalışmasının oluşturulmasında aktif rol oynayan aracı kurumdur.

Sigorta Brokeri ile Acenteler arasındaki en temel fark; Brokerlerin, Sigorta Şirketlerinden tamamen bağımsız olarak, Sigortalı adına Sigorta Şirketleri ile görüşmeleri yaparak en iyi korumayı en uygun fiyata sağlamaya çalışan, konusunda uzman kişilerden oluşmuş olmalarıdır.

ANKA BROKER gerekli analizleri yaparak müşterilerinden sigorta bilgilerini toplamak ve bunları etkin şekilde değerlendirerek sigorta sözleşmesinin oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca hasar anında müşterilerine yardımcı olmakla birlikte, sigorta şirketleri ile hasar çözümünü sağlamak için Sigortalı adına görüşmektedir.

Sigorta konusunda bilgi sahibi olan, hatta yıllardır riskleri sigortalayan kurum ve kuruluşlar bile sigortalayacağı risklerin belirlenmesinde zorluk çekebilir ve hata yapabilirler. Risk yönetiminin, konusunda uzman kişiler tarafından yapılması, hangi riskin satın alınabileceği veya alınamayacağı, bu riskin detaylarının sigorta şirketlerine anlatılması gerekmektedir.

ANKA BROKER, yukarıda sayılan temel fonksiyonların ötesinde, Reasürans Brokerliği işlevini de üstlendiği için, sigortalının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurt dışı reasürans piyasalarından doğrudan fiyat araştırması yapabilmektedir. Bu şekilde Sigortalıya daha uygun ve kapsamlı koşullarda poliçe temin edebilmektedir. Hasar durumunda da brokerliğin gereği olarak sigortalıyı temsilen hareket eden şirketimiz, sigortalıya hak ve yükümlülükleri konusunda en geniş bilgiyi vermekte ve yanında yer alarak en kısa zamanda hasarın ödenmesini sağlamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Sigorta Brokerleri için yasal zorunlulukla getirilmiş olan Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında oluşabilecek yanlışlıklara karşı size çifte güvence sunmuş olur.