Hayat Sigortası

Hayat sigortası, sigortalının poliçede belirtilen süre içinde ve poliçede belirtilen hallerde yaşamını yitirmesi, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere veya poliçede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde sigortalıya sigorta bedelini öder.

Hayat Sigortası, beklenmedik bir olay yaşamadınız durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra birikim yapmanıza da olanak sağlar.