Hukuksal Koruma Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortası, öngörülemeyen bir yasal meselede ortaya çıkan hukuki danışmanlık ve avukatlık masraflarına karşı teminat sağlar.

Sigortanın konusu ceza ve kabahat işlemlerinde hukuksal koruma, disiplin işlemlerinde hukuksal koruma (mesleki faaliyet sırasında veya bu faaliyetle bağlantılı olarak ortaya çıkan davalar için) olabilir.