İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat All Risks inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak zararları karşılar Doğal Afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde yatırımlarınızı güvence altına alır.İnşaat All Risks Sigortasının gerekliliği projenın devamlılığın sağlanması sermaye iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

Montaj All Risk (EAR) Sigortası

İnşaat Sigortaları (C.A.R); mesken, işhanı, fabrika, tesis, baraj, köprü, yol ve benzeri yapıların inşa süresinde, yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, deprem, don, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık gibi ani ve beklenmeyen bir nedenle ortaya çıkan risklere karşı güvence altına alınması, bu sigortanın kapsamını oluşturmaktadır. Konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

İnşaat sahasında kullanılan makine ve ekipmanlar, geçici şantiye binaları, inşaat sahasında bulunan mevcut yapılar, hasar nedeniyle ortaya çıkacak olan enkaz kaldırma masrafları, üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zararlar ve hasarlar teminata dahil edilebilmektedir.

Ayrıca inşaatın müteahhit tarafından tamamlanarak mal sahibine geçici tesliminden sonra, inşaat ile ilgili ortaya çıkabilecek kusurların giderilmesi için belirli bir süre bakım teminatı verilmektedir.

İnşaat Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler; Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, Normal çalışır halde iken Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

  • İşletme kazaları
  • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
  • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
  • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
  • Kazanlardaki su eksikliği
  • Su çekiçlemesi
  • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
  • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.