İşveren Sorumluluk

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, çalışanların işyerinde uğrayacakları iş kazaları sebebiyle işverenin hukuki sorumluluğuna bağlı olarak ödemek zorunda olacağı tazminat taleplerini teminat altına almaktadır.

Bu poliçe ile sadece işyerinizde yaşanan kazaları değil, şirketinizle bağlantılı aşağıdaki durumları da teminat altına alabilirsiniz:
* İşçinin manevi tazminat talebi.
* İşverenin sağladığı bir araç ile işin yapıldığı yere işçilerin toplu olarak getirilip götürülmesi sırasında yaşanan iş kazaları.
* İşverenin işçiyi belli görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucunda asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları.
* İşçinin mesleği sebebiyle sahip olduğu hastalıklar sonucunda çıkacak tazminat talebi.
* Ülke dışında meydana gelen zararlar.