İş yeri Sigortası

İşyeri sigorta ile, Binanızı, Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb. muhteviyatınızı paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza, İşveren mali mesuliyet teminatlarını da sağlayabilirsiniz.

Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

Grev, Lokavt, Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri: Kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler neticesinde işyerinde meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır.

Yangın: İşyerinde çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın verebileceği zararları kapsamaktadır.

Deprem: Yaşanacak bir Deprem neticesinde işyerinde meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır.

Yer Kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi neticesinde meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır.

Fırtına: Fırtına veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaktadır.

Dahili su ve sel su baskını: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

Yıldırım: Yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarları kapsamaktadır.

İnfilak: Doğalgaz, havagazı, tüpgaz ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaktadır.

Cam Kırılması: İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır.

3.Şahıs Sorumluluk: Sigortalının, riziko mahallinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları kapsamaktadır.

Komşulara Karşı Sorumluluk: Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumlulukları kapsamaktadır.

Mal Sahibine Karşı Sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi neticesinde mal sahibine karşı sorumlulukları kapsamaktadır.