Etkinlik Sigortası;

kapsam altına alınmış riskler sebebiyle gerçekleşen Erteleme/İptal/Sahneye Çıkamama hallerinde, harcanmış bedelleri ve/veya organizatörün ödemekle yükümlü olduğu sanatçı ücretlerinin tazminine yönelik bir sigortadır.

Teminatlar:

  • Etkinlik İptali ve Sanatçının Sahne Alamaması
  • 3. Şahıs Sorumluluk (Seyirciler ve etkinlik alanına verilebilecek zararlar)
  • Etkinlik Mülkiyeti
  • İşveren Sorumluluk

Ek Teminatlar:
  • Kötü Hava Şartları
  • Terör ve Politik Riskler
  • Sponsorluk Gelirleri
  • Bilet Gelirleri

Etkinlik İptali ve Sanatçının Sahne Alamaması

Sanatçının ya da Grubun ülkeye / şehre gelmesi ama Hastalık / Ölüm / Sakatlık hallerinden dolayı Konsere çıkamamasına / Alanı terk etmesine / Etkinliğin başka bir tarihe ertelenmesine veya kaçınılmaz seyahat gecikmelerinden dolayısıyla gerçekleşen iptallere karşı sigortalıyı teminat altına alır.

Etkinlik Mülkiyeti

Organizatörlerinin donanımında sahip olunan veya kiralanmış olanın değeri için hasar veya kayıplara karşı korur. Görsel-işitsel ekipmanların, iletişim ekipmanlarının ve daha fazlasını kapsayabilir.

Kötü Hava Şartları

Kötü Hava, organizasyon gününde / günlerinde organizatör veya yerel otorite tarafından katılımcıların can güvenliğine tehdit oluşturabileceği düşünülen veya poliçe dönemi boyunca tesisten / donanımdan sorumlu kişilerin can güvenliği için tehlike oluşturan veya organizasyonun gerçekleşmesini fiziken olanaksız kılan her türlü aşırı hava şartında gerçekleşen iptallere karşı sigortalıyı koruyan bir teminattır.

Terör ve Politik Riskler

Teminat altına alınan risklerden ötürü organizasyonun gerçekleşeceği mekanın yıkılması / fiziksel zarara uğraması veya kullanımının kısıtlanması / mekana ulaşımın engellenmiş olması; sigortalanan kişilerin bu risklerden dolayı ölmesi / hastalanması / sakatlanması veya seyahat gecikmesi yaşaması hallerinde gerçekleşen iptallere / ertelemelere karşı korumaya sağlayan bir teminattır.

TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ RİSKLERİN TANIMLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

HALK AYAKLANMASI: Çok sayıda insanın ortak bir amaç için ciddi bir şiddet gösterisinde bulunması durumu.
KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER: Herhangi birisinin umumi alanda bir mala hasar veya tahribat vermesi durumu.
İSYAN: Ortak bir amaç için bir grup insanın birleşip şiddet içerikli kargaşa çıkarma durumu.
GREV: Bir olay karşısında çalışanların iş bırakma eylemi yapma durumu.
TERÖRİZM: Zor ya da şiddet kullanarak bir insanın ya da bir grubun politik amaçlı, dini amaçlı ya da ideolojik amaçlı olarak devlete veya kamusal alanlara karşı yapmış olduğu eylem.
SAVAŞ: İki veya daha fazla bağımsız ülkenin arasında herhangi bir amaç için oluşan silahlı çatışma.
ULUSAL YAS
TERÖR / POLİTİK ŞİDDET TEMİNATINDA; 72 SAAT İÇERİSİNDE OLAN BİRDEN FAZLA OLAY TEK BİR OLAY KABUL EDİLİR.

Hangi etkinlikler bu sigortaya tabidir?

Konser, Festival, Konferans, Karnaval, Havai Fişek Gösterisi, Parti, Düğün, Sokak Partisi, Spor Etkinliği, Tiyatro