Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler mesleklerini icra ederlerken yaptıkları hata, ihmal, eksiklik ve/veya kaza sonucunda üçüncü şahıslardan taraflarına gelebilecek tazminat taleplerine karşı kendilerini güvence altına alırlar.

Teminat kapsamı dışında kalan haller:

  • Mali müşavirlerin etik olmayan davranışlarından dolayı oluşan hasarlar
  • Mali müşavirlerin kasıtlı hareketlerinden dolayı oluşan hasarlar
  • Mali müşavirlerin işlerini yaparken alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunduklarından dolayı oluşan hasarlar