Medya Mesleki Sorumluluk

 • Hasar ve tazminat limiti dahilinde yasal olarak tazminat yükümlülüğünüz olan, Sigorta Hizmetleri Sırasında Savunma Maliyetleri ve Giderleri ile birlikte Medya Hizmetlerinin olağan seyri sonucu ortaya çıkacak olan Hasarlar ve yasal olarak tazmin etmek zorunda kalabileceğiniz tazminat masrafları Herhangi bir kişi veya kuruluşun karakterinin, itibarının veya duygularının küçük düşürülmesiyle ilgili hakaret veya diğer hakaretler (iftira ya da hakaret, ürün ayrılığı ve üçüncü tarafa yapılan bilinçli yanlış bir ifade sonucu ekonomik zarara sebep olan haksız fiil dahil) İstemsiz gizlilik ihlali, mahremiyet haklarına müdahale veya özel durumların kamuya açıklanması (yanıltıcı tasvir ve özel durumların kamuya açıklanması dahil).
 • Fikri mülkiyet haklarının kasıtsız ihlali (Telif hakkı, ünvan, slogan, marka, ticari marka adı, alan adı, meta etiketi, ahlaki haklar, formatların, karakterlerin, ticari adların, karakter adlarının, ünvanların, parsellerin, müzik kompozisyonlarının, seslerin, sloganların, grafik materyallerinin veya sanat eserlerinin yanlış kullanımı dahil).
 • Üçüncü kişilerin ticari markalı veya telif hakkı olan materyalini kullanırkan istemeden yapılan lisans ihlali (yalnızca kullanımın, malzemenin kullanılabileceği bölge, süre veya medyaya ilişkin lisanstaki açık sınırlamaları aşmadığı ölçüde ve yalnızca yukarıdaki c) maddesindeki bir talebin bir parçası olarak yapıldığında).
 • Karşılaştırmalı reklam düzenlemelerinin ihlali.
 • Döküman kaybı veya dökümanların zarar görmesi.
 • İstemsizce virüs aktarımı.
 • Bilgisayar sisteminize yetkisiz erişim, kullanım veya hizmet reddine karşı saldırıya karşı korunmama.
 • Gizli veya yasal kısıtlamalara tabi olan bilgilerin yanlış kullanılması.
 • Olumsuz hareket, ihmalde yanlış beyan veya ihmalkar beyan veya mesleki görev ihlali.
 • Dürüst olmayan, sahte veya kötü niyetli herhangi bir eski veya mevcut çalışanın eylemi veya ihmali (herhangi bir asıl, ortak, üye veya yöneticinizin böyle dürüst olmayan, hileli veya kötü niyetli bir davranış veya ihmalde bulunmak için taahhütte bulunmadığı durumlarda tazminat verilmemesi şartıyla). Sadece bu kloz için belirtilen şartlar uyarınca herhangi bir müdürü, ortağı, üyeyi veya direktörü içermeyecektir.
 • Aksi hariç tutulmayan diğer hukuki sorumluluklar.

Maddelerini Teminat Altına Alır