Mimar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimarların mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı ve/veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır.

Teminat Kapsamı:

 • Proje Bazlı (Tek Proje) Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi
 • Yıllık Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu tasarım, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini (proje teminatı veya yıllık teminat olarak) sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler ile sigortalının emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve/veya gözden kaçırmaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini teminat altına alır.

Hasar Örnekleri:
 • Yükleme alanındaki hatalı tasarım nedeni ile, bazı endüstriyel sistem ve/veya malzemenin taşınması amacıyla yüklemenin olanaksız hale geldiğinin tespiti ve bu nedenle talep edilen tazminat.
 • Yağmur sonrası çöken çatıda mimarın/mühendisin, yapı sorumlusunu kontrol etmediği ve /veya uyarmadığı gerekçesi ile uğranılan zarar için talep edilen tazminat.
 • Bir otelin banyo zeminlerinde, hatalı tasarım nedeni ile su birikintisine neden olunduğu gerekçesi ile talep edilen tazminat.
 • Yerel otorite (İdare) mevzuatına ve şartlarına uygun tasarlanmayan yapı nedeni ile yeniden onarım masrafları için talep edilen tazminat.
 • Tasarım hatası nedeni ile yapı duvarında oluşan çatlakların giderilmesi için talep edilen tazminat.

Teminata Girmeyen Riskler Nelerdir?
 • Her türlü çevre kirliliği nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar için yapılan tazminat talepleri teminat haricidir.
 • Manevi tazminat talepleri teminat haricidir.
 • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar teminat haricidir.
 • Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar teminat haricidir.
 • Sigortalının, poliçede belirlenen sınırlar dışında kalan ve etik olmayan faaliyetleri sonucunda doğan zararlar
 • Sigortalının kasıtlı davranışları ile meydana gelen zararlar
 • Sigortalının, işini yaparken alkol, uyuşturucu veya narkotik maddelerin etkisi altındayken neden olduğu zararlar.