OtoEx Sigortası

Oto-Ex, araç yerine sürücüye verilecek bir sigortadır ve kişinin neden olduğu herhangi bir kazadan kaynaklanan üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ve Zorunlu Trafik Sigortası Limitlerini aşan kısmı kapsar. Bu teminat, zorunlu olması nedeniyle her aracın Zorunlu Trafik Sigortası poliçesine sahip olduğunu varsaymaktadır. Herhangi bir sebeple sigortalı araçların Zorunlu Sigortasına sahip olmaması durumunda, bu limitler muafiyet olarak geçerli olacak ve OTO-EX bunun üstündeki miktarı ödeyecektir. Zorunlu Trafik Sigortası teminatındaki (dahil edilmeyen) tüm koşullar / ihmal dahil (hariç tutulmuş), OTO-EX'in kapsamına dahil edilecektir (hariç tutulacaktır).