Özel Sağlık Sigortası

 • Sigortalanan kişinin , hastalıklar veya kazalar sonucunda oluşan sağlık giderlerini karşılamak amacıyla kişiye özel hazırlanmış sigorta poliçeleridir. Belirlenmiş olan limit, özel şart ve genel şartlar dahilinde, poliçede belirtilen olası risklere karşı sigortalının sağlık giderlerini güvence altına alır.
 • Özel sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınıp, kullanılabilirken, ayakta tedavi teminatı tek başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınmaktadır. Teminatların katılım oranları da şirketlere göre farklılık göstermektedir.

YATARAK TEDAVİ : Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır:

 • Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
 • Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler,
 • Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
 • Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
 • İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
 • Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
 • Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
 • Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
 • Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
 • Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
 • Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
 • Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
 • 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,
 • Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

AYAKTA TEDAVİ : Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

 • Hekim muayenesi
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaçlar
 • Fizik tedavi