Politik Riskler

Politik Riskler Sigortası, yatırımcılara, finansal kurumlara ve siyasi olaylardan dolayı para kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olan işletmelere finansal koruma sağlar.

Politik Riskler Sigortası, bir hükümetin, sigortalıların çok büyük bir mali zarar yaşamalarına neden olacak bazı önlemler alma ihtimaline karşı korur.

Politik Riskler Sigortası, kamulaştırma (örneğin, devletin mülke el koyması), politik şiddet (örneğin, sivil huzursuzluk veya ayaklanma eylemleri), yerel para birimini dönüştürme ve iade etme yetersizliği, devlet borcu temerrüdü ve hatta terörizm ve savaş eylemleri gibi birçok olasılığı kapsayabilir.

Gelişmekte olan pazarlar, iş büyümesi için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda gelişmiş pazarlardan daha büyük riskler de sunmaktadır. Siyasi türbülans, varlıkların değerinde ciddi bir düşüşe, tahribe, el konulmasına veya tamamen değer kaybetmesine neden olabilir. Politik Riskler Sigortası olmadan, işletmeler özellikle varlıklarını ve sorunsuz çalışma yeteneklerini tehdit eden, ortalamanın üstünde siyasi istikrarsızlık seviyelerine sahip gelişmekte olan ülkelerde faaliyet göstermek konusunda isteksiz olabilirler.

Politik Riskler Sigortası alabilecek şirket türleri arasında çokuluslu şirketler, ihracatçılar, bankalar ve altyapı geliştiricileri bulunmaktadır. Poliçeler her müşterinin ihtiyaçlarına göre özel oluşturulabilir, bir veya birden fazla ülkeyi kapsayabilir, uzun vadeli ve milyonlarca dolarlık teminat miktarlarına sahip olabilirler.