Rayiç Değer Sigortaları

 • Rayiç Değer Garantisi, sigortalıya ve sigortalının kreditörlerine; bir mal veya mülkün değerinin, makul şartlarda bakımının yapılması şartıyla, önceden belirlenmiş bir vadede, önceden belirlenmiş bir seviyenin altına düşmeyeceğini garanti ederek, ilgili mal veya mülkün değerinin zamanla azalmasıyla ilgili riskleri yönetebilme imkânı verir.
 • Bir mal veya mülk için “Rayiç Değer Garantisi” yaptırmak, ilgili varlığın değerinin vade sonu balon ödemesini karşılayacak seviyede olacağını garanti eder. Bu varlığın piyasa değeri vade sonunda belirli bir seviyenin altında gerçekleşirse Rayiç Değer Garantisi devreye girer ve farkı karşılar.
 • Böylelikle bir mal veya mülkün gelecek değeri ekonomik durgunluk durumlarının belli sonuçlarına karşı koruma altına alınmış olur.
 • Rayiç Değer Garantisi, sigortalılar tarafından farklı amaçlar için kullanılabilir. Basit risklere karşı korunmanın yanı sıra, nakit akışı kontrolü ve Rayiç Değer Garantisinin olmadığı durumlardakinin aksine daha yüksek borçlanma imkânı sağlar.
 • Rayiç Değer Garantisinin şirketler tarafından tercih edilme sebeplerinin başında vade sonu balon ödemelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gelmektedir. Örneğin: Gayrimenkul üzerine yatırım yapan bir yatırımcı Rayiç Değer Garantisi yaparak daha fazla borçlanabilmektedir, çünkü bu yolla kreditörlerine vade sonu balon ödemesine gücünün yetebileceğine dair ayrı bir güvence vermiş olur.

Rayiç Değer Garantisi iade şartları:

 • Genel felsefe, hasara uğramış ekipmanın hizmete başladığı zaman sadece normal kullanımından kaynaklanan aşınmaya ve yıpranmadan tasarruf etmek gibi bir iddiaya tabi tamamen orijinal halde olması gerekir.
 • İade Şartları ve ekipmanların kullanımı, şartnamede teyit ve kabul edilmiş ve poliçeye dahil edilmiştir.

Rayiç Değer Garantisi Hasar Sürecinin Temelleri:

 • Kullanım süresi dolduğunda, kullanıcı kira süresini genişletmek istemiyorsa veya ekipmanı satın almak istemiyorsa, kullanıcı 60 gün süreyle ekipmanı tekrardan pazarlayacaktır. Eğer satılmazsa, mevcut değeri belirlemek için müzayede yapılır.
 • Eğer belirlenen değer amortisman değerinden yüksek ise hasar yoktur.
 • Eğer belirlenen değer amortisman değerinden düşük ise hasar olduğu kabul edilir ve sigortacı tarafından ödenir.
 • Spesifik ve standart dışı durumlar için, standart şartlar değiştirilebilir.

Rayiç Değer Garantisi Mülk Örnekleri:

 • Ticari Ekipmanlar
 • İnşaat Fabrikası, Vinçler ve Taşocakları
 • Endüstriyel Tesis, Makine Tezgahları ve Makineler
 • Ulaşım: Demiryolu, Intermodal, ISO Konteynerleri ve taşıma ekipmanları
 • Kahverengi ve Mavi Deniz ve İş Tekneleri
 • Havacılık: Pax Jetleri, Turbo Motorlu Uçak ve Helikopterler

RAYİÇ DEĞER SİGORTASI YAPILABİLECEK MÜLK ÖRNEKLERİ:

 • Vinç
 • Tren
 • Ambulans filosu
 • Hastane ekipmanları
 • Uçak
 • Fabrikalarda kullanılan makineler