Rüzgar Enerjisi Santralleri

Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Aşağıda santralleriniz için bulunabilecek bazı teminatlar yer almaktadır.

  • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası
  • Projenin montajı sırasında ve sonrasında Montaj All Risk teminatı + 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı + İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin montajı sırasında türbinlerde meydana gelen bir hasar sebebi ile ortaya çıkan Gelir Kaybı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Rüzgar Azlığı Sebebi ile Oluşacak Üretim düşüklüğü nedeniyle Gelir Kaybı Teminatı