Sanat Eseri Sigortası

Sanat Eseri Sigortası kapsamında özel ve kurum koleksiyonları, geçici ve kalıcı sergileme riskleri, müzeler, sanat galerileri için teminat sunar.

Hasar durumunda, sigorta teminatı eserin restorasyonundan ve ayrıca aynı eserin tam ziya durumunda maruz kaldığı değer kaybı yüzünden gerçekleşen giderlerin de göz önünde bulundurulduğu bir geri ödeme formülü sunar.