Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt dışına seyahat edenleri seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir sigorta ürünüdür.

Sigorta poliçeniz seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucu oluşacak masraflara karşı teminat sağlar.

Seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza ya da önceden mevcut bir duruma bağlı olmaksızın ortaya çıkan ani sağlık problemi, bu sebeplerden dolayı geri dönüş sürenizi uzatmak zorunda kalmış olmanız, hatta uçaktan indiğinizde bavullarınızı bulamamanız durumunda ortaya çıkacak masrafları sigorta poliçeniz ile teminat altına alabilirsiniz.

TEMİNATLAR:

 • Yaralanma ya da hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
 • Yaralanma ya da hastalık nedeniyle sigortalının nakil işlemleri
 • Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil işlemleri
 • Vefat eden sigortalının nakil işlemleri
 • Yaralanma ya da hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • Bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi veya çalınması
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • Gecikmeli bagaj
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (borç olarak)
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu
 • Acil mesajların iletilmesi