Siber / Bilişim Riskleri Sigortası

Bilgisayar Saldırısı nedir?

Bilgisayar saldırısı aynı zamanda Bilişim Saldırısı olarak da bilinir; bu saldırıyı tanımlamak için aşağıdaki tanımlardan biri kullanılabilir:

 • Yetkisiz bir kullanıcının sigortalı bilgisayar sistemine giriş yapması,
 • Bir virüs veya kötü amaçlı bir yazılımın saldırısı,
 • Hizmeti engelleme saldırısı.

Kapsam & Faydaları

Ana Teminatlar

Sigortalıya «Poliçe döneminde gerçekleşen» ve sigorta kapsamına giren (sorumluluktan doğan şikayet maliyetleri ve harcamalar da dahil olmak üzere) hasarı karşılar.

«Poliçe döneminde gerçekleşen» Hasar tipi poliçelerde iki ana unsur bulunmaktadır. Poliçe dönemine ait iki tip hasar tarihi tanımı yapılabilir: Poliçe vadesi içinde gerçekleşen Hasar tarihi ve «Geriye Dönük» kapsam tarihi içinde meydana gelen hasar. Bu iki tarihten hangisi önce ise,
1) Meydana gelen Bilişim Suçu oluş tarihi itibariyle hali hazırda mevcut poliçede teminat altındadır.
2) Söz konusu hasarın «bildirimi» sizin veya sigortalınızın bu suçu ilk kaydettiği veya ilk defa haberdar olduğunda yapılır.

Veri Sorumluluk Vakaları (Üçüncü Şahıs Teminatı)

Sigortalıya karşı yapılan İlk Hasar Talebi Zararları karşılanır. Veri Sorumluluk Vakalarında;

 • Kamuya açık olmayan verilerin zararları ( fiziki olmayan değerler)
 • Gizlilik Haklarının ihlali

Gizlilik Hakları 1998 Veri Koruma Anlaşması, 2003 Gizlilik ve Elektronik İletişim Düzenlemeleri olmak üzere ülkemizde ise 2007 tarihli 5651 kanunla koruma altına alınmıştır.

Ağ Güvenliği Vakaları (Üçüncü Şahıs Teminatı)

Sigortalıya karşı yapılan İlk Hasar Talebi Zararları karşılanır. Ağ Güvenliği Vakalarında;

 • Üçüncü Şahıslara kasıtsız ve ihmal sonucu iletilen kötü amaçlı yazılım ( iletişim ağını veya sistemini silici kod barındıran, girişi engelleyen, çökerten, zarar veren, bozan veya iletişim ağı güvenliğini aşan yazılımlar.
 • İzinsiz Giriş (Sigortalının teminat altındaki bilgisayar sistemini veya iletişim ağını kullanan ve bunu yapmaya yetkisi olmayan kişi / çalışanın eylemidir).

İyileştirme Masrafları (Lehtar Teminatı)

Sigortalının gerçek veya olası bir Veri Sorumluluk veya Ağ Güvenliği vakalarından kaynaklı masraflardır. İyileştirme Masrafları şunları içerir:

 • Kredi İzleme Masrafları;
 • Bilişim Gasp Masrafları;
 • Kurtarılan Veri Yapılandırma Masrafları;
 • Adli Masraflar;
 • Savunma Masrafları;
 • Tebligat Masrafları; ve
 • Halkla İlişkiler Masrafları.

İş Durması Kaybı (Lehtar Teminatı)

Sigortalının Bilişim İşinin Kesilmesinden kaynaklı masraflardır. İş Durması Kaybı aşağıdaki başlıkları içerir;

 • Brüt Gelir veya Brüt Kâr seçenekleri
 • Artan Çalışma Masrafları Teminatı
 • Zararı Azaltma Teminatı.

Sigortalının sistem kesintisi etkilerini veya ağ kesintilerini kaçınma veya azaltma amaçlı yaptığı keşif veya böyle bir kesintinin etkilerini en aza indirme veya ağın işlev yitimi kayıplarını ispatı veya delilleri muhafazası gereklidir.

Sivil Cezalar & Para Cezaları

 • Sivil Cezalar & Para Cezaları yasal olarak sigorta tarafından teminat altına alınamaz hükümde olmadığı durumlarda mahkeme tarafından ödenmesi kararlaştırılan cezaları teminat altına alır. Sivil cezalar oluşan zararın telafi edilmesi amacıyla kesilen parasal cezalardır. Cürüm sonucu kesilen para cezalardan farklı olmasının sebebi nakdi cezayı ödemeye mahkum edilen kişinin cezalandırılması değildir. Aslında zarar gören diğer tarafın zarar veren tarafından tazmin edilmesidir. Sivil cezalar aynı zamanda sivil para cezaları olarak da adlandırılır, sadece parasal cezalardır.
 • Bazı durumlarda sivil para cezaları başka bir idari yasaklama veya cürüm cezalarıyla beraber yürütülür. Böyle bir cürüm cezası alan kişi için verilen para cezası miktarı hakim tarafından belirlenmektedir.
 • Cürüm’e bağlı ceza ve para cezalarının sorumluluğunu sigortalamak mümkün değildir.

İstisnalar

Sigortalının ameli, konu hakkında bilgi sahibi olması veya davranış şekli bir başka sigortalı için uygulanacak istisnalara örnek teşkil etmez. Bu sayede bir tarafın amel, bilgi ve davranışı sonucu oluşan istisnaların masum olan ve aksi durumda poliçe teminat kapsamına alınabilecek diğer taraflara uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldırılmasını sağlar.

İş bu poliçe kapsamındaki istisnaların büyük bir bölümü başka özel riskler poliçeleri dahilinde teminat altına alınabilir.

İstisnalar

 • Başka bir Sigortalının faydasına olan Asbestos, nükleer, Kirlilik & Elektromanyetizma kaynaklı hasarlar
 • Bedensel Yaralanmalar
 • Sözleşme gereği anlaşmalardan ve temin edilen ürünlerden doğan zararlar
 • Yönetici & Çalışanların sebep olduğu zararlar
 • Görevlendirme Uygulama Sorumlulukları
 • Dış Hizmetlerden Kaynaklı Zararlar
 • Dolandırıcılık veya Emniyeti Suiistimal
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Ödeme aczi
 • Para
 • Ürün Hataları ve geri çağırma
 • Mesleki Sorumluluk
 • Geriye dönük işlerlik tarihi
 • Menkuller
 • Terörizm (Her türlü Bilişim İş Durması Zararları için)
 • Savaş
 • Finansal veya Ticari yasaklardan kaynaklı zararlar