Şöhret Kaybı Sigortası

Son zamanlarda özellikle sanat-eğlence-spor sektöründe yaşanan ve ünlü simalarla birlikte anılan skandallar, bu kişilerle çalışan prodüksiyon firmalarını ve diğer kuruluşları da zor durumda bırakmaktadır. Yaşanan olaylar neticesinde oluşan şöhret kaybı, aynı zamanda bu kişilerin adına çalıştığı kuruluşlara da ciddi maddi zararlar vermektedir.

Eğlence sektöründeki sanatçılar, toplumsal normları ihlal ettiklerinde (cinsel saldırı, fiziksel taciz, darp veya daha kötüsü gibi), imaj olarak zarar görmektedir. Bununla birlikte, onlarla birlikte çalışan yapımcı firmalar da hem maddi hem manevi açıdan ciddi kayıplara uğramaktadır.

“Şöhret Kaybı Sigortası”, genel görgü kurallarına aykırı herhangi bir davranış ya da tutum dolayısıyla meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. Bu davranış ve tutumlar, yöneticilere, yapımcılara veya oyunculara karşı “aşağılayıcı veya sarsıcı” olarak nitelendirilebilir.

“Şöhret Kaybı Sigortası”, daha önce ceza almış olan kişileri veya kötü muamele geçmişi olan bireyleri teminat dışı bırakmaktadır.

Çok büyük rakamlara mâlolan prodüksiyonlar ile yapım şirketleri ve benzer kurumlar, potansiyel olarak kayba neden olabilecek kişilerle çalışmadan önce artık iki kez düşünmektedir. “Şöhret Kaybı Sigortası” maliyetleri, bir yapımdan vazgeçme ya da utanç verici bir eylemin sonucu olarak yeniden oyuncu bulma maliyetinden çok daha düşüktür.

Bu kategoriye sadece eğlence sektöründe değil, tüm toplumsal alanlarda şöhret sahibi olan kişiler de girmektedir.

Yakın zamanda yaşanmış örnekler vermemiz gerekirse;

  • Yakın zamanda Türk basınından izlediğimiz, bir oyuncu ile şarkıcı arasında yaşanan şiddet vakası… Oyuncunun kamuoyu nezdindeki pozisyonu, hem çalıştığı firmaları hem de kendi geleceğini zedelemiştir.
  • Geçen yıl Amerikalı bir aktöre karşı cinsel taciz ve taciz suçlamasıyla ilgili birçok suçlama yöneltilmesi ve sonuçta “House of Cards”, uzun metrajlı film “Gore” ve “Dünyanın Bütün Parası” filminin aksaması ve zarara uğraması…
  • Yine yakın zamanda Türk basınından izlediğimiz, bir futbolcu ile şarkıcı arasında yaşananlar…

Bu itibarla, firmanız nezdinde faaliyet gösteren “ünlü” kişilerle ilgili meydana gelebilecek bu hukuki çerçevedeki hadiseler için “Şöhret Kaybı Sigortası” önerilmektedir. “Şöhret Kaybı Sigortası”, bu tür muhtemel hadiselerle ilgili olarak, ara verilen, sonlandırılan, itibar kaybeden prodüksiyonları maddi olarak teminat altına almaktadır.