Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortalının belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartlarıyla teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Ülkemizde sayıları hızla artan özel hastaneler ve sağlık kurumlarının bir kısmı özel sigortalar ve devlet ile anlaşmalıdır. Bu anlaşma kapsamında, SGK’lı olan ancak bireysel sağlık sigortası yaptırmak istemeyen veya özel sağlık sigortası primlerini ödeyecek ekonomik gücü olmayan kişilerin, çok daha küçük primlerle özel hastanelerden sağlık hizmeti alması mümkün olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası olan kişiler özel sağlık kurumlarına başvurdukları zaman, herhangi bir ücret ödemeden SGK ve tamamlayıcı ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamında kalan tüm sağlık ücretlerini herhangi bir ücret veya fark ödemeden alabilirler. Özel hastane hizmet bedelinin bir kısmını SGK’dan, kalan kısmını ise özel sigortadan tahsil etmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası da, özel sağlık sigortaları gibi kişinin yaşına, mevcut hastalıklarına ve risklerine göre primlendirilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yatarak Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Tek başına satın alınabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

  • Ayakta tedavi teminatı kapsamındaki hizmetler ( muayene, tanı işlemleri vb.) poliçe kullanımı boyunca 9 veya 10 defa geçerlidir.
  • Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.
  • 9 veya 10 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.
  • Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde bekleme süresi olmadan doğum teminatı mevcuttur. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kapsamına göre farklılık gösterebilir.) Doğum teminatı seçilen poliçeler standart tablonun dışında fiyatlandırılacaktır.