Tehlikeli Madde Danışmanlığı

SİGORTACI BU SİGORTA İLE 22/5/2014 TARİHLİ VE 29007 SAYILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ BELİRTİLEN DANIŞMANLARIN TEHLİKELİ MADDELERİ; TAŞIYAN, GÖNDEREN, PAKETLEYEN, YÜKLEYEN, DOLDURAN VE BOŞALTAN İŞLETMELERİN YAPTIKLARI İŞLEMLERİ, İNSAN SAĞLIĞINA, DİĞER CANLI VARLIKLARA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPMALARI İÇİN, BU İŞLETMELERE YARDIMCI OLMAK AMACIYLA, İŞLETMELERDE İSTİHDAM EDİLECEK TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARI (TMGD) VEYA HİZMETİN ALINACAĞI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARI (TMGDK) İLE BU KURULUŞLARIN BÜNYESİNDE GÖREV ALACAK TMGD’LERİN VE HİZMET ALICILARIN NİTELİKLERİ, EĞİTİMLERİ, BELGELENDİRİLMELERİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ESNASINDAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN KENDİSİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT TALEPLERİNİN SONUÇLARINA KARŞI SİGORTALIYI POLİÇEDE BELİRTİLEN TEMİNAT LİMİTİNE KADAR AŞAĞIDA YAZILI ÖZEL ŞARTLAR İLE EKLİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARININ A.1 MADDESİ (B) FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE SİGORTA EDER.