Tersane Sorumluluk Sigortası

Bakım ve/veya onarım için tersaneye alınan tekneler, yapılan çalışmalar sırasında veya tersanede bulunduğu sırada herhangi bir nedenle ziya veya hasara uğrar ve tersane de bundan yasal olarak sorumlu tutulursa poliçe karşılaşacağınız tazminatı karşılar.

Neler Teminat altındadır?

  • Gemilerin havuza ve karaya alınması veya denize indirilmesi sırasında meydana gelen hasarlar (kızak çökmesi, kızaktan devrilme gibi)
  • Çalışma sırasında çıkan yangın hasarı
  • Gemiye ait teçhizatın karaya çıkarılması veya gemiye nakli sırasında olan hasarlar
  • Çalınma Hasarları
  • Tecrübe seferi sırasında olan hasarlar