Turist Sigortası / Incoming Insurance

SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta poliçesi, North Korea (Kuzey Kore), Sudan, Syria (Suriye), Belarus, Cuba (Küba), Democratic Republic of Congo (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Somalia (Somali), South Sudan (Güney Sudan) ve Zimbabwe (Zimbabve) vatandaşları dışındaki diğer ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, işbu "Özel Şartlar" ve "Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları" çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalının ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir. Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz. Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada Türkiye'de bulunması gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacaktır.

1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Asistans firma Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur. Ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Asistans Firma Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

2) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati

Sigortalı’nın Türkiye’de ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortalının hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Asistans firma Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Asistans firma’ın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

* Asistans firma Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalı’nın sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, sedyeli uçuş v.b.) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.

Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.

Tıbbi Nakil (Hava ambulansı /kara ambulansı /sedyeli uçuş) limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine dahildir.

3) Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı’nın, Türkiye’de seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Asistans firma; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir.

4) Sigortalı’nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Sigortalı’nın Türkiye’de seyahatte iken vefatı durumunda; Asistans firma, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Sigortalı’nın daimi ikametgahındaki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır.

  • Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.
  • Cenaze naklinin bir başka dernek, vakıf, özel veya tüzel kuruluş tarafından organize edilmesi ve giderlerinin karşılanması durumunda, Asistans firma’nın bu teminatı geçersiz kılma hakkı saklıdır.