3. Şahıs Sorumluluk

Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.