Yabancı Sağlık Sigortası

Nisan 2014'de "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" nun yürürlüğe girmesiyle yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet/oturma izinlerini alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan "Yabancı Sağlık Sigortası" ürünüyle, sigortalılarımızın hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderleri yaygın anlaşmalı kurum/hastane ağı ve hızlı hizmet gücüyle 7/24 güvence altına alınmaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatları:

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek masrafları
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Sigorta şirketlerinin tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatları:

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi
 • Sigorta şirketlerinin tüm sağlık kurumlarında ayakta tedavi giderleri yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.