Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, araçların kazaya karışması sonucunda karşı tarafta ve 3. kişilerde meydana gelen hasarları öder. Trafik sigortası, kazanın yapıldığı aracın zararını değil; yalnızca zarar verdiği diğer aracın zararını karşılamakla yükümlüdür.

Trafik Sigortası, trafiğe çıkan tüm motorlu araçlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiş ve yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.